Weer een mooi portfolio item online, ditmaal uit de “oude doos”.

Het item is een eindproduct van een studie naar wonen en theatraliteit. Net als in een schouwburg is wonen theater. Echter een theater waarbij grenzen vervagen. Wat is het podium, wie is de figurant en wie de toeschouwer? Wie kijkt naar wie, wie doet wat en hoe is de beleving? Relaties waar we doorgaans alleen onderbewust mee bezig zijn. Huis D15a ontvreemd en maakt bewust van het ons dagelijks handelen.

Zoals Antoin Artaud in zijn boek ‘Le théâtre et son double’ schreef: “Wij schaffen het toneel en de zaal af en vervangen die door een soort unieke plek, zonder vakken of scheidslijnen van enigerlei aard, die het theater zelf van de actie zal worden.” Met huis D15a hebben we dat geprobeerd.

Het portfolio vind je hier